За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми Детство мое за имената си, телефонен номер, електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща). Можете да използвате примерен формуляр ТУК.

Срокът за връщане се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на Детство мое преди изтичането на 14-дневния срок, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, във вида в който е получена. Детство мое запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, скъсване, увредена от употреба, с липсващи аксесоари, да прецени дали да приеме върнатата стока. Възстановяването на сумите става, след като стоката бъде приета и прегледана от магазин Детство мое.

Преките разходи по връщане на стоката са за сметка на Потребителя.

До
Детство мое

гр.Габрово, ул. Орловска 87
email: galena052@abv.bg

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/

нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
– Номер на поръчка* ………………………………………………………………………………………….

– Поръчано на*/Получено на* …………………………………………………………………………….

– Име на потребителя/ите …………………………………………………………………………………..

– Адрес на потребителя/ите ………………………………………………………………………………..

– Подпис на потребителя/ите ………………………………………………………………………………

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата ………………………………………………………………………………………………………………

* Ненужното се зачертава.“
_______________________________________________________________________________